Menu

Varázsjátékok-Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) tanfolyam

Akkreditált pedagógusképző tanfolyam
Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban címmel

Nyilvántartási szám: A/9229/2018

A pedagógusok és pszichológusok egyaránt vallják, hogy gyermekkorban még teljességében látható és kibontakoztatható a gyermekekben lévő érzelmi, szociális, és a „kapott” (veleszületett) keretek között meglévő értelmi kapacitás. Ehhez az óvodai nevelésben a feltétel nélküli személy-elfogadásra és képességeiket lendületbe hozó bíztatásra van szükségük, egymástól és a felnőttektől egyaránt. Míg az óvoda e teljességet célozza meg (az érzelmi, szociális, értelmi gazdagítást), az iskola kiemeli e hármasságból a kognitív, értelmi fejlesztést, és elvárja a másik kettő harmonikus működését, miközben eszközei nagyon korlátozottak ezek „karbantartására”.

A szocioemocionális pedagógiai terápiában a gyermekek és a felnőttek alapvetően ennek a hármas dimenziónak a megerősítésén munkálkodnak. Ez a folyamat elsősorban prevenciós jellegű, de lehetőséget ad a terápiás munkára is, pedagógiai keretek között. Kölcsönösségre, elfogadásra, minősítés nélküli biztatásra, közösen elfogadott kereteken belüli szabadságra, megengedésre épül. Kialakítja azt a képességet, hogy a megjelenő, felkínált lehetőségekből – szankció nélkül- csak annyit használjon a gyermek, amennyit az adott pillanatban képes befogadni. Mivel az arányokat a gyermekre bízza, döntést és felelősséget is ad számára, hogy önmagának is segítőjévé váljon. Ahhoz járul hozzá a játék keretein belül, hogy a gyermek önmagára figyelhessen, saját, egyéni világot, személyiséget alakítson ki, és ilyen formán biztosabban kapcsolódhasson másokhoz.

A terápia játékai, melyek (tényleges és képzeletbeli) mozgásra épülő fantáziajátékok – segítik a gyermekeket abban, hogy megélhessék saját érzéseiket, megérezhessék mások érzéseit a mozdulatokban, az érintésben, a beszélgetésekben, és a csoportos játékokban az összetartozás érzését a maguk alkotta sokszínűségben. E kapcsolódásokban kidolgozzák, folyamatosan alakítják, formálják a gyermekek egymáshoz és a felnőttekhez való viszonyulásukat, saját megküzdési stratégiáikat.

A terápia speciális játékainkra épül, a játékok adta lehetőségek kiaknázásával. A fantáziajátékok, – vagy ahogyan a gyermekek nevezik: varázsjátékok- az óvodáskor képi élményfeldolgozására, gondolkodására épít, a képben hordozza azokat a szimbólumokat, amikkel a gyermekek napról-napra találkoznak a mesék világában. A játékok rövidsége, sajátos szókincse, belső munkát megengedő hozzáállása saját képi világ megteremtését teszi lehetővé, ami alapját adja (adhatja) a külső képi világ feldolgozásának is. A statisztikai elemzésekkel alátámasztott folyamatkövetés eredményei azt mutatják, hogy a játékok egyértelműen (szignifikánsan) hozzájárulnak a gyermekek lelki, érzelmi, szociális és kognitív fejlődéséhez. Az SZPT-t akkreditált továbbképzés keretein belül lehet elsajátítani (90 órában), általában egy oktatási éven belül.

Jelentkezni lehet: e-mailben: varázsjátékok@gobelorsolya.hu