Menu

Publikációs jegyzék

Megjelent könyvek

Megjelent könyvfejezetek

Konferencia-kötet (előadás-absztraktok)

Megjelent közlemények hazai folyóiratokban

Kutatási témaismertető

Nemzetközi kutatási együttműködés:

1997-99. A svájci, Fribourgi Pädagogische Instituttal közösen összahasonlító vizsgálatot végeztünk a bölcsesség témakörében magyar és svájci diákok és pedagógusok körében. A téma vezetői: Prof. Dr. Fritz Oser, dr. Helmuth Reich, magyar részről dr. Bencze Lóránt, dr. Szabó Pál, Rostás Rita, dr. Gőbel Orsolya
Bencze L., Gőbel O.,Oser,F.,Reich,Hogy,Rostás,R.,Schenker,D.,Szabó,P.(1999): Final Activity Report on Project JUNP04869 to the Swiss National Fountation for the Scientific Research. Unpublished Report, Switzerland

Hazai kutatásban való részvétel

EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-0001: A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (2017.03.-2017.11. és 2018.03.-2018.09.)

Szvatkó Anna, Gőbel Orsolya, Lapis Andrea, Ódor Ágnes: Az iskolaérettségi vizsgálatok új “generációjának” kidolgozása 6 és 7 évesek számára.

Kiadványfejezetek

Gőbel Orsolya: Segítségnyújtás az óvodában a pszichológus szemszögéből. In:(Horányi Györgyné, Ormai Vera szerk.): Nevelési Tanácsadó Műhely, (Budapest): Fővárosi Pedagógiai Intézet,1991. 24-30.

Gőbel O., Bienerth A., Lőrincz E.(1992): Új, segítő hálózat kialakulóban: óvodapszichológusok Csepelen. In: Módszertani Gyűjtemények, Egészségnevelés-mentálhigiéné, Budapest.

Képzésfejlesztési dokumentumok

Tesztek a vizuális képességek felmérésére. Magyar Iparművészeti Főiskola, Kézirat, 1992

Elmélet és gyakorlat a fejlesztő pedagógiában. Jegyzet a Fejlesztő Pedagógia képzésben résztvevők számára; Budapest, 2000

Vizsgálóeljárások és terápiák az óvodás-,és kisiskolás korban. Jegyzet a Fejlesztő Pedagógiai továbbképzés számára, Budapest, 2000

Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT). Akkreditációs kézirat,Budapest, 2000, 2007, 2013 és 2018

Komplex program a szociális, emocionális hátrányokból, illetve a részképesség-struktúra zavaraiból fakadó tanulási és viselkedési kudarcokkal küszködő gyermekek pedagógiai terápiájára. Akkreditációs kézirat. Budapest, 2000

„Védd meg magad!” – Pszichés önvédelmi technikák megalapozása a gyermekkorban. Akkreditációs kézirat. Budapest, 2000

A Szocioemocionális Pedagógiai Terápia módszertani kézikönyve. Belső jegyzet a pedagógus
továbbképzésben résztvevők számára. Budapest, 2002 és 2006