Menu

Önéletrajz

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Oligofrén – tiflopedagógia szak, 1982)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Pszichológia szak, 1990)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: Pedagógiai pszichológia szak (1993)

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem: Pszichoterapeuta képzés (1998)

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi kar: Klinikai és mentálhigiénés szak (2007)

ELTE, dr. univ. (1996)

DE, PhD (2006)

Károli Gáspár Református Egyetem: Fejlődéslélektani tanszék; egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Pszichológiai Ambulancia: egyetemi adjunktus

Bevezető

Gőbel Orsolya pszichológus vagyok, egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetemen. Oktatói munkám a Fejlődéslélektan Tanszékhez köt, részt veszek mind az alap (BA), mind a mesterképzésben (MA), valamint az egyetem által indított szakképzésben (Drámapedagógia). Oktatói munkámat a gyakorlati munka teszi teljessé, konzultáns óvodapszichológusként tevékenykedem, valamint a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján a Pszichológiai Ambulancián dolgozom.

A gyermekekkel való munkámban kidolgoztam, megalkottam a Szocioemocionális Pedagógiai Terápiát, mely a Varázsjátékok hétkötetes játékgyűjteményét használja a mindennapi óvodai és iskolai munkában, illetve terápiás helyzetekben. A korai (méhen belüli és születési) traumák gyermeki feldolgozásának területén: egy lehetséges új terápiás megközelítés formálódik a kezeim között.

Fő oktatási területek

Károli Gáspár Református Egyetem: BA: Fejlődéslélektan, Óvoda-, és iskolapszichológia, Játék-mese-rajz; MA. Fejődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáción: A gyermek kezelésének specifikumai a családi környezet figyelembevételével; A szülőkkel (gondozókkal) való pszichológiai munka.

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Perinatális Szaktanácsadó képzés: A megszületés élményének magatartást befolyásoló hatása gyermekkorban 1 -2.

Kutatási területek

1993 – 1996                  A tanulási zavarok prevenciója és korrekciója az óvodás- és kisiskolás korban

1997 – 1999                   „Weisheit” – „Bölcsesség”. Svájci-magyar összehasonlító kutatás, Pädagogische Institut, Fribourg, Svájc – ZSKTF

1998 –                              Képzelet: mint a kognitív struktúrát szervező erő az óvodás- és kisiskolás korban, hatása a későbbi életkorok vizuális fejlődésére és a művészi kifejezésmódra

2000 –                              A fantáziajátékok hatása a gyermekek grafikus kifejezésvilágára, dinamikus rajzvizsgálat az óvodás – és kisiskolás korban, a  traumafeldolgozás folyamatának követése a vizuális kifejezésben

2001-                               A  szocioemocionális struktúra megerősítése a gyermekek sérült kognitív struktúrájának  terápiájában

2006/2007                     Fiatalok ízlése és ízlésnevelése (OTKA  kutatásvezető: Gaul Emil) Pszichológiai szakértő. „Az öltözködéskultúra tanítása” című tankönyv: Identitás és öltözködés című fejezetének témavezetője a MOME –n.

2006 –                              A születésemlékek, az egyes gestacios szakaszok pszichés történései, a peri-, és postnatalis események megjelenése a gyermekrajzokban

2006 –                              Az intrauterin ikervesztésből származó érzelmi, társas és viselkedési mintázatainak diagnosztikája

2012-                               Az intrauterin ikervesztésből származó érzelmi, társas és viselkedési mintázatainak diagnosztikája és terápiája

2012 –                              A tüdőtranszplantációt megélő fiatal betegek megküzdési stratégiáinak jellegzetességei a posztoperatív szakaszban

2018-                               Az anamnesztikus adatok előrejelző szerepe az óvodáskori viselkedési mátrixban

Az egyetemi doktori disszertáció témája

Megküzdési stratégiák kialakítása a személyiség megerősítésére a kognitív struktúrájukban sérült óvodáskorú gyermekeknél. ELTE, Budapest, 1996 (summa cum laude).

A PhD értekezés témája

A képzeletjátékok indukálta intrapszichés folyamatok személyiségfejlesztő hatása az óvodás korban. Debrecen, DE., 2006 (summa cum laude).

Szakmai életpálya

I. szakmai szakasz: középpontban a pedagógia

Felsőfokú tanulmányaimat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán kezdtem, ahol oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakon diplomáztam jeles minősítéssel, 1982-ben. A Gyengénlátók Általános Iskolájában tanítottam a főiskola elvégzése után (1982-1984). Az ott szerzett tapasztalatok vittek tovább a felsőfokú tanulmányokban, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pszichológia szakára, ahol 1990-ben kaptam meg oklevelemet. Az egyetemi évek alatt formálódott szakmai kör (Porkolábné Balogh Katalin, Páli Judit, Mudra Annamária) segítette az óvodapszichológia és a fejlesztő pedagógia elméleti és gyakorlati alapjait lerakni. Óvodapszichológusként a csepeli Nevelési Tanácsadóban dolgoztam először (1990-1993).

Ebben a szakaszban a pedagógiai továbbképzések adják számomra a fejlesztő munka alapját:

1990 Gordon: “Tanári eredményesség tanulása”
1991 Fejlesztő Pedagógia (120 órás képzés)
1992 Montessori konferencia, bemutató, előadássorozat – Bécsi Pedagógiai Főiskola
1993–1994 “Meixner- féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszertan” (180 órás képzés)
1994  Alapozó (Delacato) terápia (Marton – Dévény Éva; 120 óra)
1994–1995 “Szenzoros integrációs terápiák”, ELTE Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék (150 órás képzés)
1995 Magyar Indindividuálpszichológiai Egyesület, Játékterápiás képzés

Ehhez a szakaszhoz kapcsolódnak az akkreditációs fejlesztések is:

2000            Komplex program a szociális, emocionális hátrányokból illetve a részképesség struktúra zavaraiból fakadó tanulási és viselkedési kudarcokkal küszködő gyermekek pedagógiai terápiájára (pedagógus akkreditált képzés kidolgozása)

2000            „Védd meg magad!” Pszichés önvédelmi technikák kidolgozása gyermekek számára (pedagógus akkreditált képzés kidolgozása)

II. szakmai szakasz: A pedagógia és a pszichológia határán: műhelyteremtés

A csepeli Gyermeksziget Óvodában, óvodapszichológusként kezdődött az a munkafolyamat, melyből megszületettek a varázsjátékos kötetek, és kiforrott a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) elmélete, módszertana, gyakorlata. 1993 és 2008 között az SZPT a fenntartó által elfogadott és támogatott helyi óvodai pedagógiai program alapját és szerves részét képezte, az óvoda az SZPT Módszertani Központjává vált. Óvónői, akik elsőként végezték el az SZPT tanfolyamot, kiképző mentorok lettek az évek során. Mindehhez folyamatos szupervízós támogatást kaptak. Az óvoda pedagógusképzések színterévé vált: az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Pedagógus – szakvizsgával bővített Óvodapedagógus, Fejlesztési szakirányú Továbbképzési szakán, a vizuális nevelés tantárgyat kihelyezett helyszínként itt tartottam.

Aktív szervezője voltam a Csepeli Pedagógiai Napoknak előadásokkal, nyílt napok tartásával, hospitálási lehetőségek biztosításával. Az SZPT a tehetséggondozás egyik alapkövévé vált a kerületben. Éveken át pedagógus-klub működött az SZPT tanfolyamot végzettek számára. Munkánkról az RTL Klub 2004-ben adott híradást a XXI. század című műsorában.

E szakaszhoz tartozik az immáron negyedik (2001/2007/2013/2018) 90 órás pedagógus    akkreditált képzés kidolgozása: Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban címmel.

III. szakmai szakasz: középpontban az oktatás és gyakorlat egyensúlya

Elsőként a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolára (1993-1998), majd a Magyar Iparművészeti Egyetemre (1998-2007) vezetett utam, mely időközben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nevet vette fel. Ez az időszak jelentős erőt képviselt számomra a művészet, a rajz, a grafikus kifejezésmód megértésében, a gyermekrajzok felfedezésében, elemzésében olyan tanárkollégákkal, mint Kárpáti Andrea, Gaul Emil és Bodóczky István. Oktatói pályám következő állomása a Nyugatmagyarországi Egyetem Gyógypedagógiai Intézete volt Győrben, ahol az oktatott tantárgyak: „A tanulási zavarral küszködők diagnosztikája és terápiája” és „Dyslexia-dysgraphia terápia” voltak, majd a Károli Gáspár Református Egyetem, illetve a Semmelweis Egyetem.

Az oktatói munka mellett mindig fontos volt a gyakorlat, 2005 és 2007 között a XI. kerületi Logopédiai Intézet keretein belül Princzinger Eszter logopédussal dadogó gyermekek terápiájával foglalkoztunk, a Komplex Művészeti Terápia (kidolgozói: Kokas Klára, Balás Eszter) és a Varázsjátékok adta lehetőségek kiaknázásával, majd 2007 és 2010 között az Újbudai Nevelési Tanácsadóban egyéni és kiscsoportos terápiák (SZPT) vezetése mellett óvodapszichológusi, konzultánsi munkát is elláttam. 2005 és 2018 között óvodapszichológus konzultánsi feladatokat láttam el a budapesti Pipitér Óvoda Varázsjátékos óvodai csoportjában.

E szakmai szakasz továbbképzései:

1990-1992    Magyar Hipnózis Egyesület, Hipnózis elmélet, gyakorlat, szupervízió (165 óra)
1991-1993    ELTE, Autogén tréning
1992-1993    ELTE, Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai szakpszichológus képzés
1992             Magyar Testnevelési Egyetem, Mentálhigiéné szak
1992,1998    Magyar Hipnózis Egyesület, és az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Hipnoterapeuta képzés
1995-1996    Pszichodráma képzés (150 óra), Magyar Pszichodráma Egyesület
1995-1998    Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Pszichoterapeuta képzés
2000-2007    Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi kar Klinikai és mentálhigiénés szak

IV. szakmai szakasz: új terápiás eljárások kidolgozása és integrálása

A korai (méhen belüli és születési) traumák gyermeki feldolgozásának területén: egy lehetséges új terápiás megközelítés.

Intrauterin ikervesztésből származó érzelmi, társas és viselkedési mintázatok diagnosztikája és terápiája óvodás korban.

Terápiás segítség a szexuálisan bántalmazott gyermekek számára speciális képzeletjátékokkal