Menu

Tündérvilág

2018-08-13 - Cikkek, Gyermekszemmel
Tündérvilág

Gyermek szemmel

A gyermekeknek „meg­adatik” a hit. Az e­gész gyermeki világ így van felépítve: mágikus (Piaget), amiben minden mozdulatnak, min­den gesztusnak, minden gondolatnak, kívánságnak, vágynak valóságos vágy­beteljesítő ereje van. Ez egy olyan világ, amiben mindennek lelke van, minden él. A tárgyak mozognak, beszélnek, ugyanúgy éreznek, mint mi. Az állatok kimondják mindazt, amit mi nem merünk, a fák védenek és óvnak bennünket, a növények utat mutatnak. A félelmetes erdők, a sötét helyek, épp­úgy mint a sötét álmok, benépesülnek fény-tün­dé­rek­kel.

Saját világ

Az álom és az éber mágikus világ nagyon könnyen át­járható, olykor nehezen meg­különböztethető. Eb­ben a világban minden megtörténhet, ami a képzelet­- ben megjelenik. Nincsenek ok-okozati, a felnőtt logikával megmagyarázható összefüggések. Ez a világ az un. álom-logikával működik. Jól összeférnek egymással az ellentmondások, a logikai „bak­ugrások”, egyszerre lát­­­tatják magukat az ese­mé­­­nyek. És ennek a nagyhatalmú világnak a létrehozói a felnőttek, akik Isten képmásai, nagyságukban pedig megközelítik magát az Istent – a gyermeki gondolkodás és hit szerint. Gyermek szemmel A gyermeki világ szélső­séges, és igazságos. Aki rossz, gonosz, annak pusztulnia kell, aki jó, az még ha nehézségek árán is, de elnyeri méltó jutalmát. Nin­cse­nek árnyalatok, csak fehér és fekete, nincs szür­kü­let, csak nappal és éjszaka.  

Tündérek

 
Gyermek szemmel
Ennek, a JÓNAK a megerősítésére születnek a tündérek. A gyermeki világ segítői, jóságos angyalai, akik na­gyon hasonlítanak a jó­sá­gos édesanyákra, a bennük lévő jóra.
Ezeket a tündéreket a gyermekek segítségül is tudják hívni, saját gondjaik leküzdésére, megoldására, az általuk tapasztalt negatív hatások, rossz, gonosz élmények feldolgozására.